Hur arbetar vi

Haga Kapital utgår alltid från det makroekonomiska läget världen befinner sig i. Vi gör vårt bästa för att beakta de aspekter som påverkar värdet av din portfölj, exempelvis råvarupriser, konsumtionsmönster, skuldsättning, tillväxt och politiska beslut.

När vi har kartlagt en tydlig trend i marknaden väljer vi ett passande instrument som ger önskad exponering och risknivå.

Genom vårt omfattande kontaktnät i branschen får vi hjälp att upphandla dessa finansiella instrument till bästa möjliga villkor.

   

Haga Kapital Stockholm Haga Kapital Stockholm Haga Kapital Stockholm Haga Kapital Stockholm Haga Kapital Stockholm