Vi hjälper dig till kloka investeringsbeslut

Haga Kapital följer den globala makroekonomiska utvecklingen i det syftet att identifiera realekonomiska trender inom G20 ekonomierna.

Vår affärsidé är att hitta och rekommendera bästa möjliga marknadsexponering baserad på tydliga trender och tillgängliga verktyg. Våra tjänster erbjuds till privata och institutionella investerare.

Genom ett omfattande nätverk av ledande finansiella aktörer och institutioner har vi tillgång till aktuella och relevanta analyser. Utifrån dessa formulerar vi våra personliga rekommendationer.

Haga Kapital, The Story

På skärmen framför mig stod det svart på vitt. Jag hade tjänat en rejäl slant på min vän Ruben Larsens goda råd.

– Tack för tipset, Ruben. Din analys stämde på pricken. Sa jag över kaffekoppen.
– Tar du inte mer betalt tycker jag att vi ska göra det här tillsammans och attrahera fler, fortsatte jag entusiastiskt.

Jag visste hur mycket jag hade betalt tidigare. Haga Kapital Stockholm är frukten av en sund tanke hos två goda vänner. Idag är vi fler.

Anders Troedsson
Haga Kapital Stockholm

Vårt Samarbete

Vårt samarbete med dig är ett pågående kretslopp där vi träffas på seminarier eller i enskilda träffar. Vi tar fram förslag baserade på det ekonomiska läget och din situation och lägger in lämpliga uppföljningar när så är påkallat.

Vi följer världsekonomin och tar fram bra investeringar för de scenarier vi ser och du bestämmer vad och hur du vill agera.

Kontakta oss

Anders Troedsson

Haga Kapital Troedsson AB

Anders Troedsson

E-post: anders@hagakapital.se

Telefon: +46 70-340 65 32