Startsida

Vi hjälper dig till kloka investeringsbeslut

Haga Kapital följer den globala makroekonomiska utvecklingen i det syftet att identifiera realekonomiska trender inom G20 ekonomierna.

Vår affärsidé är att hitta och rekommendera bästa möjliga marknadsexponering baserad på tydliga trender och tillgängliga verktyg. Våra tjänster erbjuds till privata och institutionella investerare.

Genom ett omfattande nätverk av ledande finansiella aktörer och institutioner har vi tillgång till aktuella och relevanta analyser. Utifrån dessa formulerar vi våra personliga rekommendationer.