Hur gör vi?

I Haga Kapital Stockholm analyserar vi den ekonomiska aspekten på alla påverkande parametrar som till exempel råvarutillgång, konsumtionsmönster, politiska beslut och statsskulder.

Eftersom vår analys är vår egen och därmed unik blir också produkten, det finansiella instrumentet, som vi köper in speciellt anpassat för oss och våra kunder. Vi bjuder in alla de större finansiella instituten att sätta samman och offerera ett instrument som tar just den hänsyn till utvecklingen som vi förväntar oss.

Någon gång hittar vi givetvis färdiga produkter hos något av de större finansiella instituten. Investerarens vinst styr våra beslut inte vår prestige.

Vi tänker på din ekonomi precis som vi tänker om vår egen: Öka kapitalet. Anpassa risken efter möjligheterna med kunskap.

“Varje förändring ger en möjlighet, och ju bättre förutsedda de är desto mer ökar möjligheten att göra rätt.”