Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig för Haga Kapital Larsen AB:

Ruben Larsen, VD

Klagomålsansvarig för Haga Kapital Troedsson AB:

Anders Troedsson, VD