Om oss

Haga Kapital erbjuder personliga rekommendationer avseende skattelösningar och relevanta marknadsexponeringar.

Exempel på dessa är Investeringssparkonto, skräddarsydda företagsobligationer och olika varianter av strukturerade investeringsprodukter.

Vår långa erfarenhet har gett oss insikten att lösningar avseende skatt och val av marknadsexponering måste vara genomtänkta och effektiva.

Med bakgrund i dagens marknadsklimat har behovet för noggranna och genomtänkta strategier aldrig varit större.

Haga Kapital strävar efter att vara ditt förstaval som bollplank i dessa frågor.