Processen

De flesta som kommer till oss har antingen besökt ett av våra seminarier eller så har de blivit rekommenderade att kontakta oss av någon av våra nuvarande kunder.

I mötet får kunden hjälp a oss från Haga Kapital att kartlägga sin ekonomiska och, i vissa fall juridiska situation. Vidare görs en genomgång av befintliga innehav. Till sist sammanställs kundens investeringsmål, planeringshorisont och riskvilja.

Vid eventuella förslag till ändringar i befintliga lösningar förklarar vi varför förändringar bör göras samt redovisar hur detta hänger samman med strävan att uppnå kundens investeringsmål. Vid investeringsbeslut gör vi dessutom en lämpligehtsbedömning av affären,

Allt dokumenteras och signeras av både kund och rådgivare.

Haga Kapital har löpande möten med sina kunder för att uppdatera och utbilda dem.