Skattemiljö

Många väljer att förvalta sina tillgångar i annanskattemiljö än en vanlig värdepappersdepå. Ofta har det skett efter en generell rekommendation utan att man fastställt den skattemässiga nyttan.

Haga Kapital hjälper dig att kartlägga vilken skattemiljö som är bäst lämpad med hänsyn till dina investeringsmål.