Transparens

Öppenhet är kärnan i vår värdegrund.

Senaste åren har myndigheterna påpekat brister i hur branschen hanterar intressekonflikter.

Haga Kapital vill därför på ett fullgott sätt eftersträva öppenhet i frågor som rör kostnader och ersättningar.