Vårt samarbete

Vårt samarbete med dig är ett pågående kretslopp där vi träffas på seminarier eller i enskilda träffar. Vi tar fram förslag baserade på det ekonomiska läget och din situation och lägger in lämpliga uppföljningar när så är påkallat.

 

Vi följer världsekonomin och tar fram bra investeringar för de scenarier vi ser och du bestämmer vad och hur du vill agera.